Uusiutuvan energian ratkaisija

Vain toteutuksilla on vaikutusta !

Ilmaston ja toimintaympäristön muuttuessa tarvitaan uusia ratkaisuja. Nämä on toteutettava huomioiden uudet mahdollisuudet ja rajoitukset sekä hankkeiden on oltava liiketaloudellisia tai muilla näkökohdilla perusteltuja. Muutoksia eli impaktia ei tapahdu ilman konkretiaa eli toteutusta. Konsultointi- ja suunnitteluliiketoiminnan ei pidä vain tuottaa raportteja hyllyyn. Näistä toki viisastuu muutama ihminen, mutta todelliset vaikutukset jäävät vähäisiksi. Tähän haasteeseen on Boyard Oy tarttunut tarjoamalla ratkaisun hankkeiden toteutuksen kaikkiin vaiheisiin lähtien strategisesta suunnittelusta päättäen investointien luovutukseen.

Ota yhteyttä

Ratkaisut

Strateginen konsultointi

Järjestelmän optimointi

Suunnittelu

Kilpailutus

Projektinjohto

Luvitus

Yritys

Boyard Oy on vuodesta 2000 toiminut perheyhtiö, joka on erikoistunut uusiutuvaan energiaan, hankkeiden projektinjohtoon ja liikkeenjohdon konsultointiin.

Boyardin erikoisosaamista ovat bioenergia, jätteiden energiahyödyntäminen, bio-, aurinko-, geo-, tuuli- ja hybridienergiaratkaisut ja näiden projektointi sekä bio-, maakaasu ja LNG.

Tarjoamme palveluja energiahankkeiden kehittämiseen, suunnitteluun, kilpailuttamiseen sekä niiden toteuttamiseen.

Boyard Oy:llä on tilaajavastuulain edellyttämät rekisteröinnit ja olemme hoitaneet vero- ja työeläkevelvoitteet.

Asiakkaat

Minulla on ollut ilo työskennellä seuraavien organisaatioiden kanssa