Referenssit

Valikoituja viime aikaisia referenssiprojekteja. Täydellinen referenssilista on saatavissa pyydettäessä.

Meri-Lapin alueen biokiertotalouden selvitys

Meri-Lapin alueen yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden orgaanisten biohajoavien jäte- ja sivuvirtojen potentiaalien selvitys, hyödyntämisprosessien  ja ekosysteemienluonti, prosessiriskien analyysi sekä liiketoiminta-analyysit. Osa ArcticBusiness Concept -hanketta.

CRM-järjestelmän hankinta

Julkisen hankinnan mukainen CRM-järjestelmän hankintamenettelyn konsultointi, tarjousasiakirjojen laadinta, tarjousvertailut, hankintailmoitus, päätösluonnoksen laadinta ja jälki-ilmoitus.

Koutalaen hybridienergia-keskuksen esisuunnittelu

Koutalaen hybridienergiakeskuksen esisuunnittelu sisältäen järjestelmäoptimoinnin ja prosessisuunnittelun. Uusiutuvan energian tuotantovaihtoehtoina biomassat, geo- ja aurinkoenergia sekä pien-CHP.

Ämmässuon mädätyslaitoksen hankinta

Uuden kuivamädätyslaitoksen hankinnan prosessisuunnittelu, kilpailutus- ja sopimusasiakirjojen laadinta.

Kaasutuslaitoksen konseptisuunnittelu

Biopolttoaineiden käsittelyn konseptisuunnittelu ja riskien arviointi 325 MWf kaasutuslaitokselle.