Palvelut

Hankkeiden palvelut tiivistettynä.
Hankkeen vaiheet tiivistettynä.

Uusiutuvan energian hankkeen kokonaispalvelu

Strateginen konsultointi

 • Toimintaympäristön muutokset ja vaikutukset
 • Markkinakartoitukset ja
  vaikutukset toimintaan
 • EU- ja kansallisen lainsäädännön vaikutukset
 • Liiketoimintasuunnitelmat ja -analyysit

Hankekehitys

 • Energiaprofiilin määritys
 • Järjestelmäoptimointi
 • Konsepti- ja esisuunnittelu
 • Päästövähennyslaskelmat (kumppanien kanssa)
 • Layout-suunnittelu
 • Alustavat tarjouskyselyt
 • Kannattavuuslaskenta
 • Projektisuunnitelma
 • Rahoitussuunnitelma
 • Investorihaku
 • Feasibility studies

Tukien hakuvalmistelu

 • Energiatuki (investointituki)
 • Uusiutuvan energian tuotantotuki
 • Jakeluinfratuki

Suunnittelu

 • Prosessi
 • Pohjarakenteet, perustukset ja rakenne (kumppanien kanssa)
 • Talotekniikka (kumppanien kanssa)
 • Sähkö-, instrumentointi- ja automaatio (kumppanien kanssa)
 • Verkostot (kumppanien kanssa)

Luvitus

 • Rakennuslupa
 • Ympäristölupa
 • YVA-menettely (kumppanien kanssa)
 • Alakohtaiset luvat kuten kaasualan rakentamislupa

Kilpailutukset

Projektinjohto

 • Hankkeen toteutuksen projektinjohto
 • Rakennuttaminen
 • Toimituksien valvonta
 • Valmistuksen valvonta (Factory Acceptance Test, FAT)

Käyttöönotto ja luovutus

 • Käyttöönotto- ja takuukoevalvonta
 • Viimeistelytöiden & vikalistan valvonta (punch list)
 • Sopimuksen velvoitteiden valvonta

Kilpailutukset

Julkiset hankinnat

 • Markkinavuoropuhelut
 • Innovatiiviset hankinnat
 • Tarjouspyynnöt
 • Vertailut
 • Päätöksien ja ilmoitusten valmistelu
 • HILMA-ilmoitukset

Konsultointi

Energian tuotannon ulkoistaminen

Ekosysteemit ja liiketoimintamallit

Julkiset hankinnat

Kilpailutukset

 • Konsulttitoimeksiannot
 • Hankinnat
 • Innovatiiviset julkiset hankinnat

Päästövähennys- ja hiilijalanjälkilaskelmat

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi

Kaukolämpö, kaukokylmä ja kiinteistöenergia

Logistiikan kustannukset

Bioenergia- ja kaasualan palvelut

Strateginen konsultointi

Konseptisuunnittelu ja
kannattavuuslaskennat

Teknologiaselvitykset ja –vertailut

Toteutussuunnittelu

Hankinta-asiakirjat ja
kilpailutukset

Energiatukihakemukset

Luvitukset

Riskien arviointi

Bio- ja maakaasun käyttö (CHP, liikenne, nesteytys)

Bio- ja maakaasun jalostus

Rikkivedyn käsittely

Biokaasulaitoksien suunnittelu

LNG kohteiden konsepti- ja esisuunnittelu

LNG markkinoiden konsultointi

Maakaasun käytönvalvojan palvelut

Konsulttitoimeksiannot

Suunnittelu

Laitehankinnat

Urakat

Sopimuksen ja urakkaohjelmien valmistelu